INDEXERING VAN DE WEDDEN

Na de indexering van juni 2022, nog een indexering van de wedden van het Defensiepersoneel met 2% in september 2022.

Dit is de vijfde doorbraak van de spilindex in 11 maanden. De volgende spilindex zou in oktober 2022 worden bereikt.

De spilindex voor de overheidswedden en de sociale uitkeringen werd in juli 22 overschreden, kondigde de FOD Economie aan.

Vanwege de overschrijding van de spilindex worden de sociale uitkeringen en pensioenen in augustus 2022 met 2% geïndexeerd. De salarissen van de overheidssector, inclusief de salarissen van het defensiepersoneel, zullen in september 2022 met 2% worden geïndexeerd. De laatste keer dat de spilindex werd overschreden was in april 2022.


INFORMATIE DKV