MEETING MET DE NIEUWE CHEF DEFENSIE

Op vrijdag 16 oktober ontving de nieuwe Chef Defensie, admiraal Hofman, VSOA-Defensie. VSOA-Defensie kon zijn visie 2020-2030 presenteren, maar vooral zijn bezorgdheid over de budgettaire uitdagingen van deze nieuwe regering uiten.

Hoewel het onaanvaardbaar is dat Defensie nog steeds de variabele van het begrotingstekort van de Federale regering is, is het ook ondenkbaar dat binnen defensie, het personeel de aanpassingsvariabele voor de Defensiebegroting is! De inspanningen die moeten gebeuren zijn broodnodig om het motto "Recruit and Retain" te ondersteunen en zullen bestaan uit het implementeren van concrete maatregelen voor het personeel.

Wij wensen de Chef Defensie te bedanken voor de uitnodiging en zijn luisterend oor, we hopen dat dit het startpunt zal zijn van een goede samenwerking met VSOA-Defensie.


NIEUWE BESPARINGEN VOOR DEFENSIE?