PROCEDURE COVID-19

Procedure van Defensie in het kader van Covid-19

Elk personeelslid dat positief test op COVID-19, moet ASAP en ongeacht het feit of de test in een civiele of militaire omgeving heeft plaatsgevonden:

  • zijn lokale AMT-cel informeren. Dit is de enige manier om een correct beeld te behouden van de impact van COVID-19 binnen onze organisatie;
  • het National Military Call Centre daarvan informeren. Dit is de enige manier om snel diens zogenaamde hoog-risicocontacten te identificeren en op de hoogte te brengen van verdere maatregelen (quarantaine en/of testing).STOPZETTING VAN DE VAKBONDSONDERHANDELINGEN MET HET KABINET VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE.