TOELAGE ONDERRICHTER : ER IS EEN AKKOORD!

Dit punt maakt deel uit van de Visie 2020-2030 VSOA-Defensie, waarin wij al verscheidene jaren vragen om de functie van instructeur bij Defensie op te waarderen.

Ook de minister van Defensie was gevoelig voor deze kwestie en nam dit punt op in haar beleidsnota.

Er vonden verscheidene onderhandelingen met de vakbonden plaats, die tot het volgende voorstel hebben geleid:

  • Een toelage van 80 euro (bruto, niet geïndexeerd) per maand, zal vanaf 1 januari 2023 aan de instructeurs worden betaald.
  • Voor wie? Instructeurs met het “I” diploma. Een overgangsfase van 3 jaar is voorzien zodat de mensen zichzelf in orde kunnen brengen.
  • En voor de versterkingen? Zeer dikwijls worden militairen ingezet als versterking tijdens vormingen die geen deel uitmaken van de "dagelijkse" training. Zij zullen een toelage van 4 euro per dag (niet-geïndexeerd bruto) ontvangen, ook al hebben ze geen brevet onderrichter.

Onze organisatie heeft gevraagd dat toekomstige onderrichters worden gecertificeerd voordat zij in functie treden , om te voorkomen dat de reeds aanwezige instructeurs worden overbelast . Dit voorstel werd jammer genoeg niet in overweging genomen.

Onze organisatie heeft een beroep gedaan op de autoriteiten om bepaalde personen of profielen die bij het geheel van de opleidingen betrokken zijn, niet te vergeten.


WELZIJN VAN HET PERSONEEL: DE KERN VAN ONS WERK