TWEE MATEN, TWEE GEWICHTEN?

VSOA-Defensie heeft afgelopen vrijdag een infovergadering bijgewoond georganiseerd door de Chef Defensie en de Algemene Directie Human Resources. Het doel van deze vergadering was een stand van zaken op te maken van de HR-initiatieven en van alle lopende en toekomstige maatregelen voor het personeel.​

Hoewel we het initiatief toejuichen, hebben we van deze gelegenheid gebruikgemaakt om een krachtige boodschap over te brengen aan de Chef Defensie.​

VSOA-Defensie-voorzitter Boris Morenville benadrukte het gebrek aan coherentie bij de militaire overheid wat betreft de erkenning van het personeel. Ondanks onze vele verzoeken sinds 2016 weigert de Chef Defensie nog steeds om een medaille toe te kennen voor uitzonderlijk dienstbetoon aan de militairen die betrokken waren bij de aanslagen op 22 maart 2016 in Zaventem en Maalbeek, op 20 juni 2017 aan het Centraal Station en op 25 augustus 2017 in Brussel.​

De reden? Er mogen geen ‘helden’ worden gecreëerd binnen de rangen. Dat weerhield de Chef Defensie er echter niet van om zelf prestigieuze onderscheidingen te aanvaarden, zoals de Legion of Merit Award, en om in 2014 te verklaren: “Ik zie deze onderscheiding niet als een persoonlijke erkenning, maar als een eerbetoon aan de mannen en vrouwen van de Belgische Defensie die hun werk vaak ver van huis en in moeilijke omstandigheden uitvoeren, en soms zonder de publieke erkenning die ze verdienen.” Waar is de coherentie?

Vergis u niet, het gaat niet alleen om de medaille als symbool, maar vooral om eindelijk erkenning te geven aan de mannen en vrouwen die de basis vormen van onze Defensie. Aantrekkelijk blijven op de arbeidsmarkt en de militairen opnieuw motiveren zal een hele reeks maatregelen vereisen, de consolidering van onze verworvenheden en de bescherming van ons statuut!

In afwachting van een politieke reactie heeft de militaire overheid echter ook kaarten in handen, zoals de erkenning van de heldhaftigheid van onze collega’s die levens hebben gered tijdens de aanslagen in ons land.VSOA IN DE COMMISSIE NATIONALE DEFENSIE IN DE KAMER