AKKOORD OVER DE MAALTIJDCHEQUES!

De Ministerraad van 4 februari 22 heeft eindelijk ingestemd met de toekenning van maaltijdcheques aan de militairen vanaf 1 november 2022.

Deze datum is vastgesteld om rekening te houden met de laatste stappen die nodig zijn voor de publicatie van het betrokken koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad en met de tijd die nodig is voor de finalisatie van de overheidsopdracht die het mogelijk zal maken de externe partner aan te wijzen voor de toekenning van maaltijdcheques.

Voor het burgerpersoneel van Defensie wordt de beslissing helaas uitgesteld naar het volgende begrotingsconclaaf waarin de kwestie van het verlenen van maaltijdcheques aan alle Rijksambtenaren zal worden besproken.


GO VAN DE RAAD VAN STAAT OVER DE WEDDEVERHOGING!