GO VAN DE RAAD VAN STAAT OVER DE WEDDEVERHOGING!

De Raad van State heeft een gunstig advies gegeven over de weddeverhoging van de militairen! De uitvoering van de verhoging is nog steeds gepland voor 1 maart 2022. De ondertekening van het Koninklijk Besluit door de Koning is gepland voor vandaag.

Ter herinnering, deze weddeverhoging zal in 3 fasen plaatsvinden:

  • Een eerste verhoging in 2022 na de inwerkingtreding van het nieuwe koninklijk besluit (voorzien op 01/03/22).
  • Een tweede verhoging in 2023
  • De volledige weddeverhoging in 2024


Wil je weten hoeveel JOUW salarisverhoging zal zijn? Mis onze salarissimulator niet en vraag om uw simulatie!

Wat betreft de maaltijdcheques, heeft de Ministerraad van 4 februari 22 eindelijk ingestemd met de toekenning van maaltijdcheques aan de militairen vanaf 1 november 2022.

Deze datum is vastgesteld om rekening te houden met de laatste stappen die nodig zijn voor de publicatie van het betrokken koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad en met de tijd die nodig is voor de finalisatie van de overheidsopdracht die het mogelijk zal maken de externe partner aan te wijzen voor de toekenning van maaltijdcheques.


IMPACT VAN DE PEREQUATIE OP DE GEPENSIONEERDE MILITAIREN