BYE BYE, CONSUMPTIECHEQUES!

Sinds juni 2020 is VSOA-Defensie verschillende malen tussengekomen bij de voormalige MOD & CHOD en recentelijk ook bij de nieuwe CHOD over de toekenning aan Defensiepersoneel van de consumptiecheques waartoe de Super Kern op 6 juni 2020 heeft besloten.

De CHOD heeft uiteindelijk het volgende besloten: "https://...er/ werd beslist om niet over te gaan tot de toekenning van deze cheques aangezien de nodige budgetten niet waren voorzien en Defensie niet kon putten uit de interdepartementale reserves. In deze omstandigheden gaf de Minister er de voorkeur aan de bestaande budgetten aan te wenden voor personeelsinitiatieven die ten goede komen aan een zo groot mogelijk aantal militairen en burgers bij Defensie, zoals weddeverhogingen, de toekenning van maaltijdcheques en de aanpassing van de coëfficiënten voor specifieke prestaties. Dit is een logica waar ik volledig achter sta...".

Ons werd ook verteld dat "de  overgrote meerderheid van ons medisch personeel dat betrokken is bij de bestrijding van de pandemie reeds gecompenseerd werd en nog steeds gecompenseerd wordt door het parallelle systeem van forfaitaire dagvergoedingen voor inzet in het kader van het statuut nationale hulpverlening, de fameuze coëfficiënt 2...".

Conclusie: weer een populistisch luchtkasteel en blijkbaar moet men de normaal voorziene prestaties als een cadeau beschouwen!


VACCINATIE COVID-19 EN DEFENSIE: STAND VAN ZAKEN