VACCINATIE COVID-19 EN DEFENSIE: STAND VAN ZAKEN

Op basis van een risicoanalyse heeft Defensie besloten dat haar operationeel personeel bijkomende bescherming moet krijgen. Door iedereen te vaccineren wordt de groepsimmuniteit verzekerd en is het detachement in operatie beschermd.

Een vaccinatie voor operaties is wél een criterium om MedCatOps A te kunnen zijn/blijven. Dat wil zeggen dat men het vaccin wel kan weigeren, maar dan niet langer MedCatOps A kan zijn. Zij die weigeren worden MedCatOps W: ongeschikt voor zendingen waarvoor een COVID-19 vaccinatie noodzakelijk/vereist is. Hun vaccin wordt doorgegeven aan collega’s die hen zullen vervangen op zending.

Voor al het andere personeel wordt het vaccin AANBEVOLEN maar niet verplicht. Het is mogelijk dat Defensie dit advies later nog zal aanpassen op basis van bijkomende risicoanalyses.

Wie is al gevaccineerd binnen Defensie?
Het medisch personeel werkzaam in het militair hospitaal (artsen, verpleegkundigen, …) werd al volledig gevaccineerd.

Van de operationele militairen heeft reeds meer dan 85% zijn eerste dosis gekregen met vaccins ter beschikking gesteld door de federale overheid. Weigeringsratio van vaccinatie door operationele militairen is laag (minder dan 0,5 %).

Defensie herhaalt in een nieuwsbrief van DG H&WB: “Over het algemeen zijn de vaccins die momenteel beschikbaar zijn (Pfizer, Moderna, AstraZeneca en Johnson & Johnson) zeer veilig en zijn er slechts zelden ernstige bijwerkingen. Het voordeel van vaccinatie is veel groter dan het potentiële risico. Zoals bij alle vaccins kan pijn, koorts, hoofdpijn of vermoeidheid voorkomen. Deze symptomen zijn tijdelijk en verdwijnen binnen enkele dagen zonder enig restletsel.”

Wat gebeurt er als er een probleem optreedt na de vaccinatie?
Hoewel de gevallen van bloedstolsel of trombose zeldzaam zijn, herinnerde de DKV Hospitalisatieverzekering eraan dat ze zouden tussenkomen in geval van ziekenhuisopname vanwege de gevolgen van de toediening van het vaccin tegen Covid-19 tijdens de campagneperiode.


AFLIJNING VAN DE WEDDES VOOR DE MILITAIREN: NIET VOOR DE REGERING?