COVID-19 VACCINATIE: STOP EMPOWERMENT!

Na de laatste wijziging van het Covid-19 vaccinatiebeleid binnen Defensie, stelt VSOA-Defensie vast dat er op het niveau van de componenten en de eenheden talrijke beslissingen zijn genomen (met bedreigingen voor het behoud op post) die verder gaan dan die van CHOD en Commandant van Medische Component!

VSOA-Defensie is tussenbeide gekomen bij de top van Defensie en wacht nog steeds op een antwoord en acties om een einde te maken aan deze systematische "bottom-up" vaccinatieverplichting, terwijl beslissingen op basis van de wetgeving zouden genomen moeten worden.AKKOORD OVER DE MAALTIJDCHEQUES!