COVID VACCINATIE: VRAGEN EN ANTWOORDEN!

Dienstontheffing of dienstverplaatsing? Twee scenario's:

Oproeping door een burgerinstantie:
De militair die opgeroepen wordt om zich te laten vaccineren tegen COVID-19 in één van de vaccinatiecentra, kan een gewone dienstontheffing verkrijgen voor de nodige tijd om over te gaan tot de vaccinatie met een maximum van 3 u 48 voor de nodige samengetelde tijdsduur van:

de verplaatsingen naar en van het vaccinatiecentrum
de vaccinatie zelf
de verplichte aanwezigheid volgend op de vaccinatie.
Vermits bepaalde vaccins 2 dosissen vereisen, kan de militair voor beide vaccinaties de dienstontheffing aanvragen. De oproeping en het vaccinatiebewijs dienen als rechtvaardigingsstukken te kunnen voorgelegd worden wanneer gevraagd door de eenheid.

In dit geval, wordt de vaccinatie niet als een dienstreis beschouwd en er wordt geen marsbevel opgemaakt. Het aanvragen van de dienstontheffing moet dus zo snel mogelijk na de bevestiging van de afspraak gebeuren via HRM@defence!

Oproeping door Defensie
Wanneer de militair opgeroepen wordt door Defensie om zich te laten vaccineren is dit een dienstprestatie, eventueel met dienstverplaatsing. Hij moet dus geen dienstontheffing aanvragen!


MINISTER VAN DEFENSIE, LUDIVINE DEDONDER: 6 MAANDEN LATER, DE RESULTATEN!