DE 12 WERKEN VAN HERAKLES?

Er zijn heel wat reacties en vragen gekomen op de Flash Defensie van 24 januari 2020 over de personeelsinitiatieven. Defensie heeft al verschillende initiatieven genomen voor het personeel en dat kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen. Naast de aankondiging van een aantal toekomstige punctuele maatregelen (die nog steeds geconcretiseerd moeten worden), zoals de toelage voor kennis van het Engels, de verwijderingsvergoeding of de invoering van maaltijdcheques, heeft de Chef Defensie zijn intentie toegelicht om te focussen op 4 pijlers: diversificatie van de instroom, optimalisering van het bestaande personeelsbestand, aandacht voor het evenwicht tussen werk en privé en individuele ondersteuning voor elk personeelslid.

Defensie heeft ons als representatieve vakbond ervan op de hoogte gebracht verdere stappen te willen nemen voor de verschillende uitdagingen op personeelsvlak. Zo kregen we een overzicht van de ‘12 werken van de DG HR’:


1: Externe werving New
2: Aanpassing KSOO
3: Stimuleren van interne werving
4: Geografische reengineering
5: Burgers bij Defensie
6: De Reserve
7: Flexibilisering van het personeelsbestand
8: Nieuw bevorderingssysteem
9: Loopbaanuitbouw
10: Verloning militairen
11: Individuele HR-ondersteuning op territoriaal niveau
12: Internationalisering/herwaardering (pers. binnen de) IOrg

Deze thema's zijn ons enkel algemeen voorgesteld. Is dat “jammer”, omdat we niet over meer details beschikken, of misschien “positief”, omdat er zo volgens het Belgische model ten gronde kan worden overlegd met de sociale partners? Dat sociaal overleg is immers voor de projecten noodzakelijk van bij het begin en in de globaliteit. Zeker om correcte maatregelen te garanderen voor alle personeelsleden van Defensie!
Op maandag 10 februari hebben we onze eerste opmerkingen kunnen overmaken aan het kabinet van de chef Defensie en aan DG HR op basis van de visie 2020-2030 van VSOA-Defensie (‘Respect en erkenning voor het personeel’), die de nadruk legt op onze focuspunten en eventuele toekomstige knelpunten.


Defensie is vandaag meer dan ooit essentieel om de veiligheid van de bevolking te verzekeren. Als werkgever is het dan ook tijd om rekening te houden met de ‘War For Talent’. Los van de onderhandelingen om de vakbonden en vooral het personeel tevreden te stellen, is er dan ook een cruciale rol weggelegd voor de politieke besluitvormers om een algemeen HR-beleid te ondersteunen. Personeel aanwerven en behouden is en blijft een grote uitdaging. Werknemers hebben immers altijd de keuze om hun beroepsloopbaan voort te zetten bij Defensie … of elders!
We houden u op de hoogte zodra we meer informatie ontvangen over deze verschillende werkdomeinen. Tot binnenkort!


UPDATE DATACOM