UPDATE DATACOM

Nieuws over de vergoeding DATACOM voor militairen!
De vergoeding van 15 euro wordt betaald met het loon van maart 2020! 

Ter herinnering: de militairen zullen binnenkort genieten van een vergoeding ten bedrage van 15 euro per maand om de digitale tools en programma’s die tot hun beschikking staan gemakkelijker te kunnen gebruiken: verlofaanvraag, bestellen van een nieuwe tenue of eenvoudigweg om geïnformeerd te blijven.
Wel valt op te merken dat deze nieuwe vergoeding GEEN ENKELE nieuwe verplichting met zich meebrengt voor de militair! Geen kwestie van de militair te verplichten om op elk ogenblik bereikbaar te zijn omwille van de dienst.


INDEXERING VAN DE WEDDEN VAN HET DEFENSIEPERSONEEL