EINDELIJK EEN HERKAPITALISATIE VAN HET DEFENSIEPERSONEEL!

Na jaren van verwaarlozing en maanden van onderhandelingen is er een besluit gekomen op het begrotingsconclaaf: de grootste pijler van het POP-plan van minister Dedonder (PS) met betrekking tot de herwaardering van de militairen zal worden gerealiseerd. VSOA-Defensie juicht eindelijk deze rechtzetting toe. 

Deze weddeaanpassing, een initiatief van de vorige minister van Defensie Goffin (MR), stuitte immers voortdurend op hindernissen. Volgens Dimitry Modaert, voorzitter van VSOA-Defensie, "er werd een studie van een externe partner geëist om – voor zover dit nog nodig was - de gelijkwaardigheid met de Politie aan te tonen, de moeilijkheid om de hele Defensiestaf te sensibiliseren voor het belang van human resources in vergelijking met andere investeringen, het vertragen door het Kernkabinet in juli 2021 en tot slot een begrotingsconclaaf waar projecten die in het regeerakkoord ontbreken, plots opduiken".

In vergelijking met de onderhandelingen van april zal deze herwaardering echter uiteindelijk uit twee delen bestaan: een aanpassing van de weddeschalen (2/3) en een toelage (1/3). Een positief effect zal dus gedeeltelijk verzekerd zijn voor de (toekomstige) gepensioneerde militairen. Er zijn twee fasen gepland: na nieuwe onderhandelingen zo spoedig mogelijk in 2022 en in regime in 2024.

"Het was meer dan noodzakelijk om eindelijk opnieuw te investeren in het personeel van het laatste bolwerk van het land, zeker na de ongelukkige gebeurtenissen van de afgelopen maanden en jaren, die het belang ervan aangetoond hebben," aldus Dimitry Modaert. VSOA-Defensie had ook al na de onderhandelingen in april 2021 gesproken over een historisch akkoord.DO FLEX & DO VEP: STOF TOT NADENKEN!