HRM@DEFENCE: STAND VAN ZAKEN

Op woensdag 21 april heeft Defensie op verzoek van de vakbonden uiteindelijk een briefing gegeven over de stand van zaken van HRM@Defence.

Sinds de nieuwe uitrol van het systeem op 4 januari in voege trad, zijn er ongeveer 630 structurele problemen gemeld. Tot op heden is bijna 60% hiervan opgelost, terwijl Defensie de situatie blijft opvolgen met de externe firma die verantwoordelijk is voor het programma.

Defensie kondigde ons aan dat het verwacht dat het personeel tussen nu en 1 juli het systeem «in regime» zal kunnen gebruiken ...

Ter herinnering, HRM@Defence beheert twee grote fundamentele onderdelen voor het personeel:

Het gedeelte Human Resources (“HR”): persoonsgegevens, gezinssituatie, loopbaanpad, enz...
Het gedeelte Financiën (“BudFin”): beheer van salarissen, prestaties, vergoedingen, enz...
Momenteel ervaren veel personeelsleden problemen en/of achterstallige betalingen in verband met hun salaris of hun prestaties.

Defensie rekent op de opleiding van DAES maar ook op een betere rapportering van het commando en het personeel om het programma optimaal te laten functioneren. De verantwoordelijken van BudFin en HR voor het programma herinnerden er nogmaals aan dat in geval van problemen met de betaling van prestaties, een handmatige codering op verzoek van de betrokkene door Defensie kan worden gedaan.

Ondanks de interessante informatie die werd verstrekt, betreurt VSOA-Defensie het gebrek aan informatie over hoe de regularisatie voor het betrokken personeel zal gebeuren. Aan het personeel is het moeilijk uit te leggen dat velen zullen moeten wachten op de berekening van de belastingen om dit recht te trekken, dit is betreurenswaardig !


BYE BYE, CONSUMPTIECHEQUES!