INDEXERING VAN DE WEDDEN VAN HET DEFENSIEPERSONEEL

We informeren je! 
Indexering van de wedden van het Defensiepersoneel met 2% in april 2020.


De FOD Economie kondigde donderdag aan dat de spilindex voor de wedden van het openbaar ambt en de sociale uitkeringen in februari werd overschreden.
Vanwege de overschrijding van de spilindex worden de sociale uitkeringen en pensioenen in maart met 2% geïndexeerd. De salarissen van de overheidssector, inclusief de salarissen van het defensiepersoneel, zullen in april met 2% worden geïndexeerd. De laatste keer dat de spilindex werd overschreden was in augustus 2018.


ONGEMOTIVEERDE OF MISLUKTE KANDIDAAT MILITAIREN AAN DE INGANG VAN DE KAZERNES?