ONGEMOTIVEERDE OF MISLUKTE KANDIDAAT MILITAIREN AAN DE INGANG VAN DE KAZERNES?

Ondanks onze opmerkingen over de modaliteiten van de herinvoering van de professionele wacht, heeft Defensie vandaag besloten haar project voort te zetten.
Concreet, om de operationaliteit van de eenheden in de betrokken kwartieren (Burcht, Beauvechain, Flawinne, Brasschaat, Spa, Amay, Kleine Brogel, Florennes, Marche-en-Famenne, Leopoldsburg, Tielen en Grobbendonk) te garanderen, kunnen kandidaat-onderofficieren en kandidaat-vrijwilligers die hun basisvorming niet kunnen of niet willen verderzetten in de professionele wacht geplaatst worden.

Zal deze nieuwe opportuniteit deze kandidaten niet demotiveren om hun opleiding te voltooien, maar ervoor zorgen dat zij voor deze "eenvoudige" maar tijdelijke mogelijkheid kiezen? Het zal ons niet verrassen om ook bepaalde kandidaten die de professionele, lichamelijke of medische moeilijkheden hebben, op wacht te zien staan?

Terwijl de strategische visie van 2016 ijverde voor een uitbesteding, om de militairen te ontlasten van veel "werkbaar werk", zien we nu al de eerste effecten van het gebrek aan visie op korte en middellange termijn. Inderdaad, na het verzekeren van de veiligheid door onder andere op straat, in de nucleaire sites en in de gevangenissen aanwezig te zijn, worden militairen deze keer gebruikt om dit op te lossen... in hun eigen kazernes!

Tijdens het Hoog Overleg Comité Reglement van vandaag over de aanpassing van het reglement inzake de basisopleiding voor militairen in actieve dienst heeft VSOA-Defensie hierop een ongunstig advies gegeven.DIENSTONTHEFFING REKRUTERING