IS ER EEN EVENWICHT?

Voordelen, HR-initiatieven, vooruitgangen van de vakbonden: Is er een evenwicht?

Sinds de release van de nieuwe vooruitgangen voor het personeel, hebben we nogal wat feedback ontvangen van onze leden dat sommige maatregelen bepaalde mensen of bepaalde functies zullen bevoordelen. Het is nu het moment om polshoogte te nemen en alles eens op een rijtje te zetten.

De aantrekkelijkheid van de militaire loopbaan zal niet alleen verbeteren met een maaltijdcheque of met diverse toelagen. Wij zijn ervan overtuigd dat een loonsverhoging in dit debat van cruciaal belang is. Daarom hebben we met Defensie een overeenkomst getekend om de wedde schalen af te lijnen op die van de Politie, die hoger zijn dan die van ons. 

De huidige uitvoering van verschillende maatregelen is het resultaat van jaren vakbondswerk, vaak achter de schermen. Een jaar geleden stelden we de Visie VSOA-Defensie 2020-2030 voor ten voordele van het personeel

Maaltijdcheques VS 1618den
Militairen op zending zullen niet genieten van maaltijdcheques omdat ze al in het systeem ”gratis voeding” zitten. Het is dus waarschijnlijk dat het personeel van de operationele eenheden "minder" maaltijdcheques per maand zullen hebben dan het personeel van de staven of op de bureaus. Maar het personeel in opdracht of op oefening zal kunnen genieten van de wijziging van het systeem van berekening van de toelagen van 1850sten naar 1618den , waardoor zij meer koopkracht zullen krijgen door een verhoging van het bedrag van hun toelage. Deze maatregel “bevoordeelt” het bureaupersoneel dat met een normaal arbeidsritme werkt niet.

Telewerk VS verwijderingstoelage
Sommige medewerkers hebben een functie die hen in staat stelt om telewerk te doen. Het is een nieuwe manier van werken, die toelaat dat we niet meer naar de kazerne moeten gaan. Andere personeelsleden hebben functies die (gedeeltelijk) niet compatibel zijn met telewerk. Om ervoor te zorgen dat deze personen niet worden benadeeld, zullen zij nu genieten van een verwijderingstoelage, dit wil zeggen een geïndexeerd financieel bedrag, afhankelijk van het aantal kilometers afgelegd naar de plaats van tewerkstelling. Dit is geen onkostenvergoeding, maar een compensatie voor de indirecte kosten die op sociaal- en gezinsniveau ontstaan als gevolg van het traject om de verschillende kwartieren of infrastructuren van Defensie te bereiken.

Reservist VS Actief
Sommigen vragen zich af waarom ze een reservist moeten zijn of bij defensie moeten blijven zodra ze met pensioen zijn. Het is belangrijk om te onthouden dat reservisten, evenals personeel in VEP, ook zullen genieten van al deze initiatieven!

 

Dit zijn voorbeelden van maatregelen die je in hun geheel moet zien en niet afzonderlijk. Wees verzekerd van onze bereidheid om verder te gaan voor al het personeel, zowel militair als burger. Maar we moeten ook begrijpen dat sommige maatregelen gemakkelijker door te drukken zijn dan andere en dat onderhandelen grondigheid vereist en dit kost tijd .

Samen sterk voor meer respect en erkenning voor het personeel!


NAAR EEN BETERE WEDDE VOOR DE MILITAIREN ?