NAAR EEN BETERE WEDDE VOOR DE MILITAIREN ?

Vandaag werd een overeenkomst getekend tussen de vakbonden en de Chef van Defensie voor een toekomstige aflijning van de weddes van de militairen met die van de Politie die hoger liggen. Op initiatief van de Minister van Defensie werd een analyse van de militaire wedden gelanceerd.


Naast de herwaardering van de salarissen hebben we onderhandeld over een verwijderingstoelage, maaltijdcheques, een aanpassing van de weddes, toelagen en vergoedingen voor de militairen van het reservekader en maaltijdvergoedingen voor tijdelijke zendingen in het buitenland afgelijnd op Buitenlandse Zaken. Meer informatie volgt binnenkort !

De rekrutering en de retentie van het personeel zijn cruciaal voor Defensie.. In het licht van zowel de actuele personeelssituatie als de evolutie van de getalsterkte van Defensie de komende jaren is de werving van voldoende jonge mensen met de juiste profielen onontbeerlijk om de operationaliteit van Defensie te vrijwaren.

Om de attractiviteit van het militair beroep te verbeteren, moeten evenwichtige maatregelen worden genomen om het beroep concurrentieel op de arbeidsmarkt te maken. Met andere woorden: waarom zou een jongere Defensie verkiezen boven de Politie of andere werkgevers in de veiligheidssector?


Wij, VSOA-Defensie, dringen al jaren aan op een dergelijke herwaardering, lang voor de recente "Defensie-initiatieven". Wij dringen erop aan dat het weer concurrerend worden op de arbeidsmarkt via een weddeverhoging zal moeten gebeuren! Initiatieven voor het personeel zijn noodzakelijk, maar moeten gebeuren in aanvulling op de herwaardering van de weddes!

Het is nu aan de (toekomstige) Regering om deze maatregelen eindelijk uit te voeren om het laatste bolwerk van ons land te laten overleven!


EINDELIJK, EEN CORONA OUDERSCHAPSBESCHERMINGSVERLOF VOOR DE MILITAIREN!