LOCKDOWN EN PSYCHOSOCIALE ONDERSTEUNING

De periode van Lockdown kan voor iedereen zowel persoonlijk als in het gezin moeilijk zijn: samenwonen, stress, onzekerheid, enz.

Om u te helpen deze uitzonderlijke periode zo goed mogelijk door te komen, staat het psychosociale platform Defensie tot uw beschikking. Er zijn ook adviesfiches ontwikkeld over verschillende onderwerpen.

- Aanbevelingen en contactgegevens van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW)

- Permanentie en tips van Sociale Dienst (SSD) en Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)

- Dienst Religieuze en Morele Bijstand (DRMB)

Aarzel niet om er eens een oogje op te werpen!


CRISISBEHEER EN IMPACT OP HET PERSONEEL