MEER MILITAIREN IN GAVERE, LOMBARDSIJDE EN DOORNIK!

We hebben gisteren vernomen van het Agentschap Belga dat de minister van Defensie, Philippe Goffin, heeft aangekondigd dat hij een maatregel van "betere regionale verdeling" van militaire eenheden heeft goedgekeurd, wat zal resulteren in de vrijwillige komst van personeel in de kwartieren van Doornik, Lombardsijde (West-Vlaanderen) en Gavere (Oost-Vlaanderen) vanuit de garnizoenen Marche-en-Famenne, Leopoldsburg en Tielen. 

We zijn natuurlijk blij met dit nieuws, want een betere regionalisering van operationele eenheden is een van de eisen van VSOA-Defensie visie 2020-2030 .

Wij betreuren het echter nogmaals dat wij dit besluit via de pers te weten zijn gekomen en dat er geen sprake was van een raadpleging of een informatiebijeenkomst die door Defensie werd georganiseerd.

We volgen de voortgang van het dossier en we zullen ervoor zorgen dat het "vrijwillige" verhuiscriterium nauwgezet zal worden gerespecteerd!

Foto: Daniel Orban

# HR

3 DAGEN DO VOOR DE VEP'ERS