NIEUWS OVER DE VERGOEDING DATACOM VOOR MILITAIREN!

Het is eindelijk gepland om op 1 april 2020 in werking te treden!

Laten we echter voorzichtig blijven, gezien het feit dat de Defensie vorig jaar al had aangekondigd dat deze vergoeding in het loon van april 2019 zou worden uitbetaald!

Ter herinnering: de militairen zullen binnenkort genieten van een vergoeding ten bedrage van 15 euro per maand om de digitale tools en programma’s die tot hun beschikking staan gemakkelijker te kunnen gebruiken: verlofaanvraag, bestellen van een nieuwe tenue of eenvoudigweg om geïnformeerd te blijven.

Om de militair de vrije keuze van toestel, operator en forfaitair systeem te laten, zullen de 15 euro gestort worden onder de vorm van een vergoeding en niet van een verplicht abonnement.

Wel valt op te merken dat deze nieuwe vergoeding GEEN ENKELE nieuwe verplichting met zich meebrengt voor de militair! Geen kwestie van de militair te verplichten om op elk ogenblik bereikbaar te zijn omwille van de dienst. VSOA-Defensie is ook vragende partij voor een uitbreiding van deze vergoeding voor het burgerpersoneel van het Departement.


ELEKTRONISCHE DOKTERSVOORSCHRIFTEN, (NOG) NIET VOOR HET PERSONEEL VAN DEFENSIE!