ONGEPAST GEDRAG IN MILITAIRE OPLEIDING

Onlangs verscheen een interne nota in de pers, waarin de Chef Defensie, Admiraal Hofman, de ongepaste of te ruwe behandeling van kandidaten in opleiding veroordeelde. Wij betreuren het dat wij als vertegenwoordigers van het personeel niet op de hoogte zijn gebracht van deze communicatie.

Uit deze fragmenten in de pers blijkt dat er nog altijd ongepast gedrag bestaat tijdens militaire opleidingen. VSOA-Defensie kaart deze problematiek al jaren aan, zowel op individueel als op collectief vlak.

"Het is duidelijk dat wij dit soort gedrag sterk veroordelen," verklaart Chris Huybrechts, voorzitter van VSOA-Defensie. "We vragen al enkele jaren om een duidelijk statuut voor instructeurs. Maar al te vaak komen ze aan als versterking terwijl ze net hun eigen opleiding hebben afgerond. De standaard opleiding van een kandidaat duurt drie jaar en is noodzakelijk om de kandidaten in staat te stellen zich te ontwikkelen en stap voor stap te groeien overeenkomstig de normen en waarden van Defensie.

Anderzijds roept VSOA-Defensie regelmatig op om iets te doen aan het feit dat de wervingsambitie de instructeurs onder grote druk zetten. Deze wervingsambitie moest uit noodzaak stijgen om het gebrek aan personeel te compenseren. We hebben niet gewacht op het POP-plan om de politiek aan te spreken om het gebrek aan personeel en de werkdruk binnen het departement aan te kaarten. Het gaat nu om het inhalen van een structurele achterstand in het personeelsbeleid dat niet nieuw is.

"De instructeur binnen Defensie is een sleutelfunctie, zeker in de huidige context van personeelstekorten", vervolgt Chris Huybrechts. "Wij pleiten voor een betere omkadering van deze functie, maar ook voor een opwaardering en erkenning ervan."OPENING VAN EEN KANTOOR IN LEOPOLDSBURG