Op 8 september 2023 hebben onze vaste afgevaardigden de DGHR Roadshow Dry Run bijgewoond

Op 8 september 2023 hebben onze vaste afgevaardigden de DGHR Roadshow Dry Run bijgewoond.


dat onze medewerkers volledig op de hoogte zijn van de komende ontwikkelingen, zodat we jullie kunnen adviseren.

Het was een constructieve discussie waarin we onze zorgen en interpretaties konden delen.
 
Deze uitwisselingen zijn een goed voorteken voor de toekomstige  samenwerking en wekelijkse bijeenkomsten.

De besproken onderwerpen waren de interne werving voor 2024 en het specifieke promotieconcept.

Hieronder volgt een korte uitleg

Interne werving voor 2024:

Het interne wervingsproces zal in grote lijnen gelijk zijn aan voorgaande jaren. Het is echter belangrijk om op te merken dat het aantal openstaande plaatsen voor 2024 aanzienlijk hoger is dan in voorgaande jaren.
Defensie zet zich onder andere in om iedere BDL-militair met minimaal 5 dienstjaren een kans te bieden  op een overgang naar het beroepskader, mits zij aan de voorwaarden voldoen.

Specifieke promotie:

Dit is een gloednieuw concept in het kader van sociale promotie, dat voorlopig alleen gericht is op vrijwilligers.
Het gaat om het aanbieden van sociale promotie, maar met een opleidingsperiode van  maximaal 14 weken.

Deze nieuwe functieprofielen richten zich specifiek op het opwaarderen van de ervaring van vrijwilligers tot ondersteunende en administratieve functies voor onderofficieren (BHK39).

# HR VSOA

INPUT SINTERKLAASWEDSTRIJD