PERSONEEL MOET BESCHERMD WORDEN!

VSOA-Defensie heeft op 01 april 2020 een vattingsaanvraag ingediend, omdat het personeel dat noodzakelijke opdrachten uitvoert en niet gebruik kan maken van telewerk passende persoonlijke beschermingsmiddelen moet krijgen!

De verspreiding van het coronavirus COVID-19 op het Europees grondgebied en in België met een exponentiële toename van het aantal besmettingen heeft aangetoond dat de eerste maatregelen niet voldoende waren om deze exponentiële toename tegen te gaan. Om de verspreiding van het Covid-19 coronavirus te vertragen en te beperken, zijn door de Nationale Veiligheidsraad noodzakelijke maatregelen voor de volksgezondheid uitgevaardigd.

Hoewel sommige bepalingen niet afdwingbaar zijn door het feit dat Defensie tot de kritieke sectoren en noodzakelijke diensten behoort, is Defensie niettemin verplicht om, voor zover mogelijk, het telewerksysteem thuis en de regels van social distancing te respecteren.

In de praktijk stellen we vast dat het personeel dat niet op afstand of stand-by werkt, tijdens het uitvoeren van deze noodzakelijke opdrachten kan worden blootgesteld aan risico's die verband houden met het onvermogen om de social distancing toe te passen.

Hoewel aanvullende preventieve maatregelen nodig zijn voor dit personeel, is een aanzienlijk deel van de functies van het defensiepersoneel volgens de regering niet opgenomen in prioritaire beroepen voor het ter beschikking stellen van kritieke uitrustingen zoals FFP2 maskers. Deze beslissing kan worden verklaard door het huidig tekort van deze uitrustingen.

Voor de uitvoering van essentiële opdrachten in binnen- en buitenland heeft het VSOA-Defensie aan Defensie het volgende gevraagd:

1. Zich ervan verzekeren dat het nodige materiaal (persoonlijke beschermingsmiddelen, hydroalcoholische gel,...) ter beschikking van de werknemers wordt gesteld en wordt gebruikt wanneer de social distancing niet kan worden toegepast;
2. Zich ervan verzekeren dat het gebruik van de benodigde uitrusting voldoet aan de gebruiksaanwijzing en aanbevelingen van deskundigen (bijv. maximale gebruiksduur);
3. Organiseren van screeningstesten na het inplaatstellen van de strijdkrachten;
4. Ontwikkelen en toepassen van een procedure die de welzijnswetgeving op het werk respecteert in geval van besmetting en quarantaine van een detachement;
5. Als de punten 1 en 2 niet worden nageleefd, onmiddellijk de minister van Defensie informeren van de onmogelijkheid om de essentiële opdrachten uit te voeren zonder het welzijn van het personeel, hun omgeving en de bevolking te schaden.


DEFENSIE & COVID-19 : FACTS & FIGURES, PLEASE!