Syndicale premie

De aanvraagformulieren voor de 'syndicale premie' worden door Defensie op 31 maart 23 verzonden. Vergeet je premie niet aan te vragen voor 01 juli 2023. Je kan tot 90 euro terugkrijgen.

Hoe? Door het ingevulde en ondertekende originele document op te sturen naar Lozenberg 2 -1932 Zaventem OF door het document te overhandigen aan uw lokale afgevaardigde!


Mogelijke afschaffing van het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid, beter gekend als “ziektepensioen” ? Vervanging door de “TAVA”?
Credit foto : BelDefNews