« UNHAPPY BIRTHDAY », HRM@DEFENCE!

7 maanden... bijna 7 maanden maakt HRM@Defence onderwerp uit van debat tussen Covid-19 en de andere lopende dossiers. Sinds begin januari stromen de klachten gestaag binnen en de deadline van 1 juli is reeds overschreden zonder dat het personeel van Defensie gerustgesteld is, ondanks het ongelooflijke werk van vele medewerkers, zowel van de DAES, als op andere niveaus!

Sinds enkele weken wordt er via newsletter gecommuniceerd “dat het glas halfvol is”, maar achter elke vertraging en/of anomalie gaat een personeelslid schuil dat wacht op zijn wettelijk verschuldigd wedde, of het nu gaat om bij voorbeeld een operatie, een oefening, fietsvergoeding of de ondankbare taak om de toiletten van bepaalde gradueerden te ontstoppen. In geen enkele andere administratie of bedrijf zou het personeel zo lang zo'n disfunctioneren tolereren.

VSOA-Defensie is de situatie nauwlettend op de voet blijven volgen. Een discrete ingebrekestelling werd aan minister Ludivine Dedonder gericht, die gevolgd werd door een openhartige en constructieve gedachtewisseling.

Nu zullen onze advocaten individuele symbolische voorbeelden verdedigen, zodat de gerechtelijke autoriteiten kunnen reageren op deze structurele catastrofe en regularisatie.

Trop is teveel en teveel is trop!


CARTE BLANCHE VAN ONZE VOORZITTER