VERANDERING IN HET VERLOF VAN DE OFFICIEREN!

Defensie en de vakbondsorganisaties onderhandelden over een wijziging van het aantal verlofdagen voor de officieren.

Momenteel, kort samengevat, genieten zij van 45 vrije verlofdagen en 15 verlofdagen naar gelang de beoordeling van de korpscommandant. Deze verlofdagen zijn geen werkdagen, maar kalenderdagen. Ook de 15 dagen naar goeddunken van de korpscommandant brachten soms onenigheid in sommige eenheden waardoor de situatie onduidelijk en "a la carte" werd, telkens afhankelijk van de situatie ter plaatse.

Om het systeem te harmoniseren, zullen de officieren 40 werkdagen vakantieverlof hebben + 5 dagen dienstontheffing, dit maakt een totaal van 45 dagen verlof en ze hebben nog steeds geen recht op compensatie in tijd. Dit houdt in dat de regel van "tellen" van zaterdag, zondag en feestdagen in de verlofopname niet meer nodig is..

Wij hopen dat deze aanpassing een opheldering zal zijn voor heel de categorie.


TOELAGE ONDERRICHTER : ER IS EEN AKKOORD!