AFLIJNING VAN DE WEDDES VOOR DE MILITAIREN: NIET VOOR DE REGERING?

Op 23 juli vernamen wij dat het dossier over de herwaardering van de militaire weddes, dat door Minister van Defensie Ludivine Dedonder in haar plan « People Our Priority » werd gesteund, wellicht zoals aangekondigd het daglicht niet zal zien op 1 januari 2022.

Het dossier werd echter:
al aangekondigd door de Minister van Defensie;
maandenlang onderhandeld met de vakorganisaties;
realistisch budgettair gedekt door het schrappen van andere initiatieven of voordelen voor het personeel;
ondersteund door de conclusies van een onafhankelijke studie van de firma Deloitte.
De Minister van Defensie had ook uitvoerig over deze vooruitgang gecommuniceerd, zowel in de pers als tijdens diverse vergaderingen met de vakorganisaties.

Wat is het probleem?
Het effect van deze herwaardering op de perequatie (verhoging van het pensioen van de militairen);
Sommige politieke partijen in de meerderheid trekken de basis van de studie van Deloitte in twijfel;
Het gebrek aan basis voor de woorden van de Minister voor de haalbaarheid.
Wat zal er gebeuren?
Het zal tijdens het volgende begrotingsconclaaf op tafel worden gelegd om de haalbaarheid ervan te bepalen. Ofwel zal het worden goedgekeurd, ofwel zal de weddeverhoging in een nog nader te bepalen vorm moeten plaatsvinden, ofwel…

Het moet gezegd worden dat er geen respect meer is voor Defensie en haar personeel.

VSOA-Defensie is duidelijk: indien het dossier niet wordt uitgevoerd zoals overeengekomen, zullen wij de Minister van Defensie verantwoordelijk stellen en overwegen acties te ondernemen.« UNHAPPY BIRTHDAY », HRM@DEFENCE!