BINNENKORT COVID-19 SNELTESTEN BINNEN DEFENSIE?

Tijdens het Hoog Overlegcomité Welzijn van woensdag 31 maart is gebleken dat deze testen in bepaalde specifieke configuraties (die geval per geval op lokaal niveau moeten worden bestudeerd) een toegevoegde waarde kunnen hebben, zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de basispreventiemaatregelen. Helaas betreuren wij nog steeds dat sommige eenheden de wetgeving en de CHOD-richtlijnen niet naleven.

Ondanks enkele negatieve adviezen heeft VSOA-Defensie de uitvoering van deze screening door Defensie (evenals andere werkgevers) gevraagd.

Wij kijken uit naar de richtlijnen van de Defensiestaf en de eerste resultaten van deze testen.


HRM@DEFENCE: STAND VAN ZAKEN