COVID-19: TUSSEN THEORIE EN WERKELIJKHEID OP HET TERREIN

Het VSOA-Defensie is verheugd over de maatregelen die vrijdagmiddag laat zijn genomen voor het defensiepersoneel. Wij betreuren het echter dat de uitvoering ervan aan het oordeel van de korpsoversten of de lokale overheid wordt overgelaten, en merken dus al verschillen op tussen eenheden of kwartieren! Dit was al een angst uitgedrukt in onze vorige publicatie. Wij betreuren ook het gebrek aan transparantie over de exacte situatie in termen van besmetting van ons personeel. Dit veroorzaakt al veel vragen en bezorgdheden ...

Onze leden waarschuwen ons bijvoorbeeld dat hun korpsoversten of diensthoofden meer dan 3 dagen telewerken per week weigeren toe te staan wanneer de situatie (computermiddelen en VPN-toegang) het toelaat. Anderzijds melden ze dat schietoefeningen (niet essentieel) georganiseerd blijven met alle implicaties die dit met zich meebrengt: groepsbusrit, geen gemakkelijke toegang om je handen te wassen, niet-naleving van sociale afstand, enz.

We herinneren ons dat de CHOD volgende maatregelen heeft besloten (DocIDopmerking: 20-50065118) 

Essentiële vergaderingen beperken
Sociale afstand behouden op deze essentiële bijeenkomsten
Volg de reinigings- en desinfectierichtlijnen van DG MR zoveel mogelijk
Niet-essentiële dienstreizen in het buitenland uitstellen - of zelfs annuleren
Niet-essentiële cursussen en uitstellen annuleren
Sluit bars en cafetaria's
Methoden bevorderen om het gebruik van het openbaar vervoer tot een minimum te beperken(bijv. thuiswerk, ploegenarbeid) 
Trainings- en trainingsprogramma's aanpassen om fysiek contact zoveel mogelijk te vermijden
We houden de situatie in de gaten en doen een beroep op de autoriteit wanneer we op de hoogte zijn van bepaalde situaties. We roepen ook de chefs van de componenten en de korpscommandanten op om de door de CHOD opgelegde maatregelen zoveel mogelijk te respecteren.

U kan ons elke werkdag van 07.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.30 uur bereiken op 022235701 of via info@vsoa-defense.be. Aarzel niet om uw vragen te stellen en we zullen er alles aan doen om u deze te beantwoorden. 

We publiceren ook een FAQ, een lijst met de meest gestelde vragen. We zullen deze regelmatig bijwerken naarmate de situatie zich ontwikkelt. 

Blijf ondertussen voorzichtig en volg de basishygiëneaanbevelingen!

 

FAQ
Mijn eenheid houdt training, hoe gaat dat gebeuren?
training moet:

· Breng zoveel mogelijk tijd buiten door

· Volg de verplichte preventieve maatregelen: handen wassen, fysiek contact vermijden

Essentiële trainingen (PDT, Certex,...) worden gehandhaafd, maar de andere worden overgelaten aan het oordeel van de Componenten.

Ik heb geen latptop, maar een desktop, kan ik telewerken? 
Ja. Defensie heeft een richtlijn uitgevaardigd zodat mensen met een laptop en desktop deze thuis kunnen installeren. Alle info en praktische richtlijnen zijn hier beschikbaar.

Mijn CO geeft me slechts 3 dagen telewerken per week, zoals beschreven in het reglement, is dit normaal?
In de CHOD-nota wordt duidelijk uitgelegd dat telewerken moet worden gemaximaliseerd en dat de tijdslimiet wordt opgeheven.

Ook is vastgelegd dat de continuïteit van de dienstverlening moet worden gewaarborgd.

Welke concrete maatregelen moeten we nemen?
· Sociale afstand: elkaar begroeten door handen te schudden of te kussen is niet langer toegestaan

· Basishygiënemaatregelen: regelmatig handen wassen

 

Wie bepaalt of we maandag al bij de kinderen thuis kunnen blijven?
Je korpschef. Telewerken (laptop of desktop) en flexibiliteit in glijdende werkregimes moeten worden aangemoedigd.

 

Welke speciale maatregelen moeten er in kazernes worden genomen? Welke informatie moet aan het personeel worden gegeven?
Cf. Nota van de CHOD van 13 maart DocID : 0-50065118


COVID-19: GEZONDHEIDSCRISIS EN ECONOMISCHE CRISIS