DEFENSIE WENST JULLIE EEN… SLECHTE PAASVAKANTIE!

In zijn Flash Nr 5 van 27 maart communiceerde ons Departement “Terwijl Defensie zijn essentiële taken verder uitvoert, zetten we maximaal in op tele- en thuiswerk. Personeel, niet betrokken bij de essentiële opdrachten, blijft maximaal thuis, klaar om ingezet te worden”.

Als dank voor jullie beschikbaarheid heeft de Defensiestaf een nieuwe richtlijn uitgevonden zonder het minste overleg met de vakbondsorganisaties: de annulatie van de al goedgekeurde verloven. De FAQ Covid-19 vervangen nu een revisie van een fundamenteel reglement zoals de “TRAVARB”! Het is aan de autoriteit om, op basis van de beschikbare elementen, een annulatie te aanvaarden.

Nog nooit eerder gezien en de talrijke reacties van het personeel tonen bijna systematische weigeringen van de autoriteit aan. Hoeveel beschikbare militairen zal België verliezen voor een eventuele steun aan de natie de volgende weken ?

Opnieuw een gebrek aan respect en erkenning van Defensie voor zijn personeel!


LOCKDOWN EN PSYCHOSOCIALE ONDERSTEUNING