EINDELIJK, EEN CORONA OUDERSCHAPSBESCHERMINGSVERLOF VOOR DE MILITAIREN!

Ondanks onze talrijke verzoeken sedert 24 april over dit onderwerp en na de beslissing van Defensie om dit verlof niet toe te kennen aan de militairen (maar wel aan het burgerpersoneel) onder het voorwendsel dat "telewerk de norm blijft", heeft Defensie zich uiteindelijk afgestemd op de andere departementen van het Openbaar Ambt. Het burgerpersoneel kon al gebruik maken van het systeem sedert 8 mei (zie onze publicatie over het onderwerp).

Dit ontwerp is grotendeels geïnspireerd op het corona-ouderschapsverlof voor burgers maar houdt rekening met de specificiteit van het statuut van de militairen. Zodra dit koninklijk besluit gepubliceerd is, zullen de militairen:

- voor de maanden juli en augustus 2020 een coronaverlof voor ouderschapsbescherming kunnen aanvragen met ofwel een vermindering van de prestaties met de helft ofwel met één vijfde;

- voor de maanden mei, juni, juli en augustus 2020, de omzetting kunnen aanvragen van hun lopende ouderschapsbeschermingsverlof met een vermindering van de prestaties met de helft of met één vijfde naar een coronaverlof voor ouderschapsbescherming.

Het coronaverlof voor ouderschapsbescherming is financieel voordeliger. De onderbrekingstoelage wordt verhoogd met 25%. Het heeft bovendien als voordeel dat het niet telt voor de maximum duur van het gewoon verlof voor ouderschapsbescherming.

De toekenning van dit verlof gebeurt door de Korpscommandant.


VERANDERING IN HET VERLOF VAN DE OFFICIEREN!