INDIVIDUELE HULP

Lid worden van een vakbond is vaak zoals een verzekering nemen ‘voor het geval dat’. Denk maar aan problemen op het werk, disciplinaire procedures, evaluaties, diverse commissies of hulp bij een mutatie. Onze individuele pijler is dan ook actief op vele fronten en wordt hierin bijgestaan door een groot aantal lokale afgevaardigden die aan de slag zijn bij de eenheden. 

"Achter elk individueel bijstandsdossier schuilt een man of een vrouw, een carrière en een gezin. Onze taak: het personeelslid door deze moeilijke tijd in zijn of haar carrière heen helpen en hem of haar door de vaak ingewikkelde administratieve procedures heen begeleiden."
Om u een idee te geven van het werk dat deze pijler in 2019 heeft verzet: er werden meer dan 600 mutatiedossiers behandeld, evenals 30 pest- en intimidatiedossiers en een honderdtal dossiers inzake disciplinaire procedures. Iedereen kan tijdens zijn loopbaan immers met een probleem worden geconfronteerd! Onze leden kunnen dan ook rekenen op onze individuele pijler bij statutaire kwesties en zich zelfs laten bijstaan voor de opstelling van een verweerschrift tegen de voorgestelde maatregelen.

In bepaalde omstandigheden is het belangrijk om een beroep te doen op onze juridische ondersteuning. Leden die vinden dat een beslissing van de overheid die hen aangaat strijdig is met de geldende rechtsregels, kunnen op VSOA-Defensie rekenen om die beslissing te laten schorsen en/of vernietigen door de Raad van State.

# VSOA

NIEUWS OVER DE VERGOEDING DATACOM VOOR MILITAIREN!