MEER INKOMEN VOOR MILITAIREN

Het personeel van Defensie staat – zoals van bij de start van de legislatuur gezegd – centraal in de politiek van Defensieminister Ludivine Dedonder. Het personeel is de motor van het departement, en na jaren van desinvestering in het personeel, wordt het budgettaire evenwicht tussen materiaal, personeel en functionering & operaties hersteld. Minister Dedonder heeft woord gehouden ten opzichte van de militairen, die vanaf 2022 netto meer zullen gaan verdienen, voor het eerst sinds 2003. De inkomensverhoging zal volledig in regime zijn in het jaar 2024.

De inkomensverhoging voor het militair personeel wordt integraal gedekt door het bestaande defensiebudget en komt neer op 150 miljoen euro in regime. Daarvan wordt 100 miljoen euro – of twee derde – aangewend om de wedden te verhogen. 50 miljoen euro zal onder de vorm van toelagen worden uitgekeerd aan het militair personeel van Defensie.

Solidariteit met huidige en toekomstige gepensioneerde militairen
Daarenboven heeft Minister van Defensie Ludivine Dedonder ook gevochten voor de pensioenen van de ex-militairen van vandaag en morgen: ook zij zullen vanaf 2025 hun pensioen zien stijgen. Dit belangrijk mechanisme van solidariteit is een teken van erkenning voor de duizenden gepensioneerde militairen die zich jarenlang dag en nacht hebben ingezet voor de veiligheid van de burgers van ons land en die van onze partnerlanden.

Bron: website MOD


EINDELIJK EEN HERKAPITALISATIE VAN HET DEFENSIEPERSONEEL!