PRIJS VAN HET MIDDAGMAAL : LAATSTE INFO VAN DEFENSIE EN DE SYNDICALE TUSSENKOMST

Na de voorziene onderhandelingen op 28 oktober kregen we de "informatie" dat de RHDD het eenzijdige besluit heeft genomen om de minimumprijs voor middagmaaltijden in de mess met 1 euro te verhogen vanaf 1 december 2022.

De redenen die worden gegeven zijn vooral de stijging van de voedselprijzen in de afgelopen jaren, evenals de daling van de maaltijdvolumes als gevolg van de covid-19 crisis en het steeds vaker telewerken. Dit zou de rekeningen van de RHDD in het rood brengen.

Het VSOA-Defensie verzet zich sterk tegen deze beslissing, dat niet in overleg met de vakbonden genomen werd en wij vroegen om deze beslissing ‘on hold’ te zetten, voornamelijk om de volgende redenen:

Het personeel van zo'n groot departement als Defensie kan niet de aanpassingsvariabele zijn voor de boekhouding en beheersregels van RHDD.
Als de bedragen moeten worden afgestemd op de inflatie, dan is het noodzakelijk om andere vergoedingen te verhogen, zoals de kledijtoelage. Deze maakte het mogelijk om min of meer de uitgaven voor een t-shirt te dekken terwijl de prijs van het huidige tenue hoger zal zijn dan 10 euro per item of zelfs 150 euro voor een paar bottines.
De invoering van maaltijdcheques van 4,91 euro netto voor de militairen (zodra de werknemersbijdrage van 1,09 euro wordt afgetrokken van de 6 euro) zal niet eens de minimumprijs van 5,5 euro per maaltijd in de mess dekken.
Naast de bijzonder slecht gekozen timing betreuren wij het dat de vakbonden niet opnieuw werden geraadpleegd in deze beslissing, die een sterke impact heeft op het defensiepersoneel.

Wij zijn onmiddellijk tussengekomen bij het Kabinet van de Minister en de vertegenwoordigers van de DGHR die aanwezig waren.

Wij hebben deze beslissing onhold kunnen zetten!

Wij houden jullie vanzelfsprekend op de hoogte van het vervolg van dit dossier.


MAALTIJDCHEQUES: WAT JE MOET WETEN!