STIJGING BRANDSTOFPRIJS

Op woensdag 8 juni hebben wij de Minister van Defensie, Ludivine Dedonder, geïnterpelleerd over de stijging van de energie- en brandstofprijzen. Het is niet de eerste keer dat wij de autoriteiten en de politiek eraan herinneren dat het Defensiepersoneel gemiddeld 106 km (heen en terug) rijdt in vergelijking met 40 km voor een gewone burger om zich naar zijn werkplek te verplaatsen.

Deze situatie, in combinatie met het opgelegde turn-over en de sluiting van vele kazernes in de afgelopen jaren, legt een zware druk op het personeel en leidt soms tot ingewikkelde situaties voor mensen die moeilijk tot op hun werkplaats kunnen komen.

Daarom hebben wij de minister gevraagd om het project van de verwijderingstoelage op tafel te leggen. Dit project beoogt het compenseren van de indirecte kosten veroorzaakt op sociaal en familiaal vlak door de trajectduur noodzakelijk om zich naar de verschillende kwartieren of infrastructuren van Defensie te begeven. Dit dossier was reeds onderhandeld en was reeds gevalideerd door de vakorganisaties.

Wij hopen dat de minister een gunstig gevolg zal geven met betrekking tot deze gesprekken,wij houden u uiteraard op de hoogte.


INDEXERING VAN DE WEDDEN