UITBETALING VOOR PERSONEEL IN OPERATIES

Defensiepersoneel dat op missie wordt gestuurd zonder zich in intensieve dienst te bevinden of overuren te kunnen opbouwen? Dit is wat er gebeurt met personeelsleden die op verkenning worden gestuurd in een niet nader genoemd land.


Zij worden geacht zich in "normale" dienst te bevinden en dus vrij te zijn na hun uren, maar kunnen evenwel niet naar huis terugkeren omdat zij zich in het buitenland bevinden, vaak honderden kilometers van huis.


VSOA-Defensie heeft afgelopen vrijdag de militaire overheid opgeroepen om onmiddellijk een oplossing te vinden. Wij hopen dat de betrokken personeelsleden dankzij onze tussenkomst zowel een terechte financiële compensatie als een compensatie in tijd krijgen voor hun geleverde dienst!
Wij beschouwen dit als een evidente regel van goed beheer. Het is ondenkbaar dat defensiepersoneel dat in het buitenland dienst doet, geen enkele financiële compensatie of een compensatie in tijd krijgt wanneer het onmogelijk is naar huis terug te keren.


De aantrekkelijkheid van het militaire beroep hangt ook af van een beter evenwicht tussen werk en privéleven en bovenal van respect. Als op missie gaan duidelijk deel uitmaakt van de specificiteit van het militaire beroep, kan dat geen rechtvaardiging zijn voor het ontbreken van enige vorm van compensatie !


Syndicale premie