NEWS VAN SECTOR XIV VOOR BURGERPERSONEEL

Het doel van het Hoog Overlegcomité Sector XIV op vrijdag 10 februari was het valideren van "cosmetische" wijzigingen in de DGHR-REG-TRAVARB-002, het werkreglement voor het burgerpersoneel van Defensie.

We maakten van de gelegenheid gebruik om punten van onze Visie 2020-2030 te belichten, via de collectieve pijler Burgers, namelijk de toekenning van de DATACOM-vergoeding en maaltijdcheques aan het burgerpersoneel.

Er zal ook een officiële schriftelijke interventie worden gestuurd naar de minister van Defensie, Ludivine Dedonder, om ons verzoek te bekrachtigen.

Gezien de ambitie van het ministerie van Defensie om burgerpersoneel aan te werven, is het niet normaal dat dergelijke verschillen/discriminaties bestaan en soms onnodige frustraties veroorzaken binnen dezelfde dienst.

Ter herinnering: in juni 2022 werd door de verschillende vakbonden en minister De Sutter een sectoraal voorakkoord ondertekend, inclusief het maaltijdchequedossier.

Tegelijkertijd was het dossier van maaltijdcheques voor militairen lopende waarbij het burgerpersoneel inbegrepen was bij de toekenning van maaltijdcheques. Het VSOA-Defensie zorgde ervoor dat de burgers van onze organisatie niet werden vergeten. Defensie had ook budgetten voorzien om deze maatregel voor AL het personeel uit te voeren.

Tijdens de ministerraad van oktober 2022 besliste de regering om de kwestie van maaltijdcheques voor militairen en burgerpersoneel binnen Defensie te splitsen, met de gekende vertraging als gevolg. De nu aangekondigde datum voor de invoering van maaltijdcheques voor ambtenaren zou, volgens minister Petra De Sutter van het Openbaar Ambt, 1 april 2024 zijn.COVID-19 INFORMATIEBIJEENKOMST